NARADA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI

NARADA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI

Zakończyła się narada kadry kierowniczej podsumowująca roczną pracę polskiej Policji. Komendant Główny Policji podkreślił, że założenia na rok 2016 zostały zrealizowane – świadczą o tym wysokie społeczne oceny pracy policjantów oraz spadająca dynamika przestępczości. Podczas narady omówiono też priorytetowe przedsięwzięcia na rok 2017.

Komendant Główny Policji, oceniając efektywność działań Policji w 2016 roku oraz przedstawiając priorytetowe przedsięwzięcia na nadchodzące miesiące, podkreślił, że założenia na rok 2016 zostały zrealizowane, a świadczą o tym wysokie społeczne oceny pracy policjantów oraz spadająca dynamika przestępczości. Nadinsp. dr Jarosław Szymczyk na ręce komendanta CBŚP i komendantów wojewódzkich oraz dyrektorów biur KGP złożył serdeczne podziękowania funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym, którzy zaangażowani byli w zabezpieczenie operacji „Przymierze”.
– To był miesiąc niezwykle intensywnego wysiłku, ale także niezwykłej satysfakcji z płynących słów uznania za naszą służbę i pracę. Bardzo chciałem Wam za to podziękować – powiedział komendant.

Określając zadania na 2017 rok, komendant główny wymienił m.in. konsekwentne realizowanie  priorytetów, które obowiązują do końca 2018 roku, a więc: zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, podniesienie skuteczności policyjnych działań w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości, wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie, podniesienie jakości i efektywności pracy Policji przez sukcesywne podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji, czy doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji przez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby czy pracy.

Zdaniem ministra SWiA Mariusza Błaszczaka wysoki stopień bezpieczeństwa w 2016 r. był zasługą działań i zaangażowania policjantów i pracowników Policji. Ale także narzędzi, jakie Policja dostała do dyspozycji, w tym m.in. ustawę antyterrorystyczną. To w dużej mierze dzięki niej – zdaniem ministra – uniknięto zagrożeń terrorystycznych, z jakimi borykają się niektóre kraje Europy Zachodniej.
– Bez zaufania nawet najlepiej wyposażona policja nie zapewni bezpieczeństwa. Obywatel musi mieć świadomość, że policjant zawsze stanie w jego obronie – podkreślił minister.

Jednym z tematów najczęściej pojawiających się na odprawie był Program modernizacji Policji. Mówił o nim także minister Błaszczak. Jego zdaniem Policja musi mieć warunki do pełnienia swojej misji i takie warunki zapewni im ustawa modernizacyjna. Minister, wskazując na najważniejsze przedsięwzięcia rozpoczętego roku, wskazał na kontynuację procesu odtwarzania posterunków, zwiększeniu liczby etatów Policji i wykorzystywanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wiceminister SWiA Jarosław Zieliński, wskazując na potrzebę dalszego zbliżania Policji do obywateli, podziękował za to, co zrobiono do tej pory. Jego zdaniem nowy model funkcjonowania dzielnicowych jest dla Policji szansą.
– Obywatele chcą się z wami kontaktować, szukają kontaktu z dzielnicowym. To z jednej strony, dowód zaufania do instytucji, a z drugiej, zobowiązanie – powiedział minister Zieliński.

Mówiąc o tym, co budzi niepokój, wskazał na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, gdzie w 2016 r. zanotowano nieco większą liczbę wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych. Zdaniem ministra ważnym zadaniem na 2017 r. będzie dołożenie wszelkich starań, by były to jednorazowe wzrosty.
– Trwa analizowanie przyczyn, znajdziemy je, a te, na które Policja ma wpływ, bo nie na wszystkie ma, wyeliminujemy – zapowiedział.

O współpracy Policji i Prokuratury mówił Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. Z informacji, które zebrał od podległych mu prokuratorów, wynika, że jest więcej niż satysfakcjonująca.
–  Jest wzorowa, co należy docenić także dlatego, że Prokuratura przechodziła w 2016 r. głębokie przeobrażenia – przypomniał.

Mówiąc o wspólnych, najważniejszych zadaniach na 2017 r. wskazał m.in. na zwalczanie przestępczości gospodarczej i cyberprzestępczości, na kwestie związane z zabezpieczaniem majątku w ramach prowadzonych postępowań oraz potrzebę kontynuacji wspólnych szkoleń.

Działania pionu kryminalnego w roku 2016 podsumował I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.
– Jest bezpieczniej. Spada liczba przestępstw stwierdzonych. Żaden z garnizonów nie odnotował spadku wykrywalności, a poziom wykrywalności ogółem jest najwyższy od wielu lat – podkreślił.

Wskazując najważniejsze kierunki działania na 2017 r., wskazał przestępczość gospodarczą, szczególnie tę godząca w interesy Skarbu Państwa, oraz odzyskiwanie i zabezpieczanie mienia pochodzącego z przestępstwa.

– Trwają prace nad nowym kształtem struktur zwalczających przestępczość gospodarczą. Rozważamy kilka wariantów – poinformował komendant Andrzej Szymczyk.

W pionie prewencji najważniejszymi realizowanymi przedsięwzięciami w 2016 r. były reaktywacja posterunków, nowy model służby dzielnicowych i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
– I w tym roku wszystkie te zadania pozostają aktualne, bo każdy z nich jest elementem zbliżającym Policję do społeczeństwa – podkreślił zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

O budżecie na 2017 r. i wyzwaniach czekających Policję w związku z realizacją Programu modernizacji Policji mówiła zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Helena Michalak.

W pierwszym roku realizacji Programu wydanych zostanie ponad 875 mln zł. Najwięcej na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy (ponad 335 mln) oraz inwestycje budowlane (ponad 216 mln).

W naradzie uczestniczyli także przedstawiciele związków zawodowych pracowników Policji, którzy zwracali uwagę, że to właśnie pracownicy cywilni są wciąż jednymi z najgorzej zarabiających wśród pracowników nie tylko służb podległych MSWiA, ale i wielu innych instytucji państwowych.

Nowy przewodniczący NSZZP Rafał Jankowski mówił m.in. o Programie modernizacji, w tym o trudnym procesie wypracowywania kompromisu w sprawie podwyżek, o konieczności dbania o godność urzędu, a także o potrzebie pilnego rozwiązania problem braku ochrony prawnej funkcjonariuszy.

Zgodził się z nim Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, deklarując wsparcie i współpracę w rozwiązaniu tego problemu, podziękował też związkowcom za zaangażowanie na rzecz poprawy warunków pracy policjantów i pracowników.

Uczestnicy narady w trakcie przerw w naradzie mogli obejrzeć przygotowaną przez Biuro Logistyki Policji KGP wystawę projektów elementów umundurowania, w tym m.in. plecaka uniwersalnego dla OPP, kurtki przystosowanej do noszenia pod zestawy przeciwuderzeniowe, płaszcza wyjściowego w wersji męskiej i damskiej, koszulki polo dla wodniaków i rowerzystów, munduru wyjściowego, w tym spódnicy nowego kroju dla policjantek, munduru wieloczęściowego w kamuflażu, zaawansowanego technologicznie kombinezonu antyterrorysty, munduru ćwiczebnego z furażerką oraz kamizelki ostrzegawczej.

Previous CZWARTY CHARYTATYWNY BAL OFICERSKI POLICJI
Next 19-LATEK ZATRZYMANY ZA NAPADY

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Najmniejsze przedsiębiorstwa mocno odczują podwyżkę cen prądu

Ceny energii są stabilne, wzrosły za to opłaty za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Dlatego od stycznia odbiorcy w Polsce zapłacą rachunki wyższe średnio o kilka procent. Podwyżkę dotkliwiej odczują przedsiębiorstwa, zwłaszcza te

Wiadomości 0 Comments

PODPISANIE POROZUMIENIA Z OKRĘGOWYM INSPEKTORATEM PRACY W OPOLU

Insp. Jarosław Kaleta – Komendant Wojewódzki Policji w Opolu podpisał porozumienie z Panem Arkadiuszem Kapuścikiem – Okręgowym Inspektorem Pracy w Opolu. Umowa zawiera między innymi zasady prowadzenia wspólnych szkoleń oraz

Wiadomości 0 Comments

DELEGACJA ARMII CZESKIEJ W OPOLU

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu gościła delegacja Regionalnego Dowództwa Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej z Ołomuńca. Spotkanie miało między innymi na celu wymianę doświadczeń w działaniach kryzysowych. Czescy żołnierze byli

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź